Silnik elektryczny Omec Motors NV

Nasza oferta obejmuje trójfazowe silniki klatkowe niskiego napięcia, które obejmują serię OMT3 – w kadłubach żeliwnych wielkości mechanicznej 80÷355, oraz OMT4 – w kadłubach aluminiowych wielkości mechanicznej 56÷160.

Silniki elektryczne Omec mają zastosowanie przemysłowe, a używane są do napędu różnych maszyn i urządzeń, których praca ma charakter ciągły bez częstych rozruchów i nawrotów. Mogą pracować w trudnych warunkach, w których otaczające powietrze może być zanieczyszczone. Zapylenia otoczenia nie powinno być wyższe od 10mg/m3. Nie mogą to być zanieczyszczenia agresywne chemicznie, takie jak opary kwasów i ługów, ani mieszanki wybuchowe.

  Silniki elektryczne spełniają wymagania norm PN-EN 60034-1, IEC 34-1/9, PN-IEC 72-1, IEC 85, DIN 57530/VDE 0530 oraz norm związanych i równoważnych. Silniki oznakowane symbolami IE2/IE3 spełniają wymagania normy PN-EN 600034-30 oraz Rozporządzeń WE 640/209 + UE4/2014, dotyczących silników elektrycznych wysokosprawnych wg klasyfikacji IE2 oraz IE3.

  • Stopień ochrony: IP55, wg PN-IEC 34-5
  • System chłodzenia: IC411, wg PN-IEC 34-6
  • Wykonanie mechaniczne: B3; B35; B5; B14; B34; V1, wg PN_IEC 34-7
  • Klasa Izolacji: F
  • Przyrost temperatury: jak dla klasy B ( ≤ 80C)
  • Temperatura otoczenia: -20…+40C oraz do +100C
  • Wysokość instalowania:  ≤ 1000 m n.p.m
Katalog OMT3 OMT4Katalog Omec Motors
elektryczny silnik przemysłowy

  Elektryczne silniki przemysłowe przystosowane są do pracy dwukierunkowej. Posiadają 6 zacisków uzwojenia, co umożliwia ich przełączenia w trójkąt lub w gwiazdę w zależności od dostępnego źródła zasilania. Silniki wielkości mechanicznej 56÷160 wyposażone standardowo w łożyska kulkowe zamknięte niewymagające dosmarowania. W silnikach wielkości mechanicznej 180÷355 zastosowano łozyska otwarte z możliwością dosmarowania na biegu.

  Silniki przemysłowe spełniają wymagania dotyczące norm jakościowych oraz bezpieczeństwa użytkowania i są znakowane symbolem CE. Są projektowane, produkowane i badane w oparciu o system zapewnienia jakości ISO 9001.

silnik elektryczny simens